Arbeidstilsynet slo til mot Det Norske Kartselskapet etter VG-avsløring

Arbeidstilsynet mener innholdet i VGs avsl&oslash;ring av arbeidsforholdene p&aring; Det Norske Kartselskapet fremst&aring;r s&aring; alvorlige og graverende at de umiddelbart har tatt aff&aelig;re.<br /> <br /> &ndash;&nbsp;Ut fra det som kommer frem av VGs beskrivelser og av Oslo tingretts dom, beskrives en tilstand som er langt utenfor et normalt arbeidsmilj&oslash;. Av det vi har f&aring;tt kjennskap til i deres beskrivelser, fremst&aring;r forholdene som s&aring; alvorlige og graverende at vi umiddelbart vil gjennomf&oslash;re tilsyn for &aring; unders&oslash;ke de faktiske forholdene.

Det sier avdelingsdirektør for lov og regelverk, Gry Singsaas, i Direktoratet for arbeidstilsynet til VG.

VG får bekreftet at Arbeidstilsynet i Oslo var på uanmeldt tilsyn hos Det Norske Kartselskapet på Økern allerede fredag. Arbeidstilsynet ønsker ikke å kommentere hvilke funn som eventuelt har blitt gjort under tilsynet. 

I forkant av dette hadde VG rettet en henvendelse til Direktoratet for Arbeidstilsynet med flere spørsmål vedrørende reportasjen avisen arbeidet med rundt forholdene på bedriften, samt rundt forhold som kom frem i Oslo tingretts dom mot selskapet. 

VG fortalte lørdag flere historier om tette bånd mellom Det Norske Kartselskapet og Addictologi Akademiet, hvor kartselskapets ansatte siden 2013 blant annet har blitt pålagt obligatorisk coaching via akademiet utenfor arbeidstiden.

Over 15 000 tilsyn i året

I 2016 førte Arbeidstilsynet 15 265 tilsyn mot norske bedrifter, over halvparten av disse var uanmeldt. I 65 prosent av tilsynene ble virksomhetene ilagt reaksjoner.

Arbeidstilsynet har en rekke sanksjonsmuligheter for virksomheter, om de mener de bryter med lovgivningen i arbeidsmiljøloven.

De kan gi pålegg om utbedring av kritikkverdige forhold, ilegge tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr. I de mest alvorlige tilfellene kan tilsynet stenge ned virksomheten umiddelbart, eller politianmelde dem om de mener det foreligger straffbare forhold.

Ansatte ilagt bøter og pålagt terapi

Det Norske Kartselskapet stod i november oppført med sju ansatte i Brønnøysundregisteret, mot 16 ansatte på samme tidspunkt i fjor. VG kjenner til historiene til flere av personene som i løpet av de siste årene har avsluttet sitt arbeidsforhold i bedriften. 

En av dem, Lisbeth Sogn, gikk i år til søksmål mot sin tidligere arbeidsgiver ved hennes tidligere sjef Laila Mjeldheim.

Til VG fortalte flere tidligere ansatte om arbeidshverdagen hos Det Norske Kartselskapet, som blant annet inneholdt:
  • Obligatorisk terapi utenfor arbeidstid hos Addictologi Akademiet 2,5 timer hver uke.
  • Krav om å ringe mentoren sin flere kvelden i uken for å fortelle om prosessene de gikk gjennom.
  • Trekk i lønn for manglende utfylte arbeidsoppgaver, for eksempel om de kom for sent eller for ikke å ta ut av oppvaskmaskinen.
  • Trekk i lønn eller bøter om de ikke delte nok om sitt eget liv, ikke gikk på kurs eller gjennomførte samtaler med coach seks kvelden i uken.
  • Informasjon som ble delt i terapigruppene kunne bli brukt mot dem, enten ved trussel om at deres innerste hemmeligheter ville komme ut eller bli brukt mot dem for å sykeliggjøre og krenke dem.
23. august i år ble det også avsagt en knusende dom mot selskapet, hvor Lisbeth Sogn ble tilkjent 989.170 kroner i erstatning. Oslo tingrett karakteriserte Det Norske Kartselskapet som en «usunn arbeidsplass med sterk kontroll og sanksjonssystem som retten ikke tidligere har sett i slike saker».

Dommen er ikke rettskraftig, men Borgarting lagmannsrett vurderer å nekte kartselskapets anke fremmet.