Dokumentert effekt ved bruk av film på Facebook

Vår erfaring viser at film har svært god effekt på sosial media, da primært Facebook. Dette blogginnlegget vil ha fokus på et konkret prosjekt som belyser hva film kan gjøre for en liten bedrift. 

14689209 10153784680146666 1067728054 o (2)
Thu Tre AS er en trelasthandel på Lea som med en beliggenhet som ikke gir noen form for eksponering fra vei. Historisk sett har de benyttet DM i postkasse sammen med radioreklame ved kampanjer av ulik art. Når daglig leder i Thu Tre, Nils Petter Kvia ringer meg og ønsker å gjøre noe på Facebook for å fremme en kampanje, begynner vi å diskutere ideer. De har en årlig kampanje på vinduer som inkluderer gratis oppmåling hjemme hos kunde, noe som må få tydelig fokus. Film blir foreslått og budsjett diskuteres. Utfordringen er at dette haster da det skal samkjøres med radioreklame som alt er bestilt. Samtalen fant sted på en tirsdag, manus og forberedelser ble gjort onsdag, og alt dagen etter var det innspilling. Filmen ble ferdig klippet og levert fredag samme uke. 

Filmen postes deretter på Facebook siden til Thu Tre, en side som historisk ikke har fått så mye fokus, og reflekteres i antall «likes» på siden som er lavt. For å få effekt på Facebook ble «frem innlegg» funksjonen benyttet hvor en kjøper synlighet til egendefinert målgruppe. Budsjettet ble satt til kr. 2000,-.

Vi i Megabite AS er vant med god respons med filmer på Facebook og som ventet ble det også slik med denne filmen. Med nesten 33 000 visninger av filmen kan vi si at responsen er svært bra. 83 delinger og 486 likes ga en stor organisk spredning til 15 375 personer. Sammen med over 32 000 kjøpte visninger, nådde filmen ut til total 47 599 personer. 

Etter kampanjen er over forteller Nils Petter at responsen på kampanjen var enorm og langt bedre enn før. I tillegg var ettervirkninger større en med utsendelse av DM i pr. post.

Filmen til Thu Tre er kun en i rekken av mange filmer som har lykkes godt på Facebook og vi i Megabite syns det er kjekt å vise til resultater som dokumenterer effekten. Vi håper at flere våger å tenke nytt, både for å fremme kampanjer, men også å bruke film innen innholdsmarkedsføring for å få oppmerksomhet rundt egen virksomhet. Det er vanskelig å forestille seg noen markedstiltak som ville gitt Thu Tre samme oppmerksomhet i forhold til investert beløp på en slik kampanje. 

www.megabitefilm.no 

Skrevet av Megabite Film v/Svein Molaug og Rune Sørensen