Kataloghai må i fengsel

Han lurte Joker Festa for 7568 kroner – nå skal 33-åringen sone sju måneder i fengsel for bedragerier mot en rekke bedrifter.

Mannen var en av flere selgere i trondheimsbaserte Nummeropplysninga 1801. Han og kollegene ringte opp bedrifter for å få bekreftet kontaktopplysninger uten noen forpliktelse – og svarte med å sende bedriftene fakturaer for oppføring i kataloger.

En av bedriftene var nærbutikken Joker Festa i Oppdal som reagerte med å anmelde selgeren, en 33-åring fra Trondheim.

Nylig sto mannen tiltalt i Sør-Trøndelag tingrett for grovt bedrageri etter straffelovens paragraf 373, for med forsett å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å forlede noen til å gjøre noe som voldte tap for vedkommende.

Fire bedrifter sto bak anmeldelsene som var omfattet av tiltalen, i tillegg til Joker Festa også Joker Flekke, Panduro Hobby og Coop Midt-Norge. Det var den 33 år gamle selgeren som ringte opp bedriftene, og i anmeldelsen fra Joker Festa viste butikken også til epostkorrespondanse.

Selgeren avga en uforbeholden tilståelse i retten, og den ble styrket av bevisene i saken. Ut fra det fant retten det bevist at siktede har handlet forsettlig og med vinnings forsett.

33-åringen har ved flere ganger blitt straffet for vinningskriminalitet, blant annet for bedrageri hele fem ganger.

Senest 28. mars ble han dømt for identitetstyveri og til sammen 42 overtredelser av samme paragraf i straffeloven som i saken med butikksvindelen.

Han ble i dommen fra 28. mars dømt til ett års fengsel, hvorav fem måneder ble gjort betinget, for svindel av i alt 152 186 kroner.

Denne siste saken, som inkluderer svindelen mot Joker Festa, blir derfor en tilleggsdom.

Påtalemyndigheten ville dømme mannen til 60 dagers fengsel, hvorav 30 dager burde være betinget. Retten derimot valgte å dømme mannen til 60 dagers fengsel, i sin helhet betinget.

Selskapet mannen jobbet for, Nummeropplysninga AS, havnet i nyhetene i fjor høst etter flere oppslag i blant annet TV2, om selskapets omfattende katalogsvindel.

Les hele saken her